Menu RVNUnion Subteam

'THE RED SUMMER' ERA (3 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 30/12/2017 12:10

Tổng hợp vietsub show Red Velvet tham gia đợt quảng bá album 'The Red Summer'.